DGSA checklist

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) controleert op de naleving van het transport van gevaarlijke stoffen. In het kader van de verplichting tot het hebben van een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen en de taken die deze veiligheidsadviseur volgens het ADR moet

Read more