Subcontractor audit HACCP checklist

Transportbedrijven die levensmiddelen transporteren worden, als zij opdrachten uitbesteden, geacht toezicht te houden op onderaannemers. Niet vreemd als je bedenkt dat je de uitvoering van je primaire proces uitbesteedt. Veel bedrijven doen dit af door een standaard en nietszeggend vragenlijstje rond te sturen of een algemene ‘schoon-droog-geurvrij instructie’ in de orderbevestiging op te nemen betreffende de laadruimte waar de goederen in worden geladen. Maar er wordt feitelijk verwacht dat een vervoerder bij haar onderaannemers onderzoekt of daadwerkelijk aan de hygiëneregels wordt voldaan. Als een onderaannemer dan niet zelf ook gecertificeerd is, kan men zelf een toets uitvoeren.  Hierbij kunt u nu de nieuwe checklist gebruiken die door Easy to Inspect werd ontwikkeld: ‘subcontractor audit HACCP”.

https://www.easytoinspect.com