TAPA wijzigingen vanaf 01 juli 2017

TAPA, the Transport Asset Protection Association heeft haar eisenpakket voor zowel TSR als FSR gewijzigd. De wijzigingen, die vanaf 01 juli 2017 moeten zijn ingevoerd, zijn vooral bedoeld om de complexe eisen in de 2014 versie te verduidelijken en dubbele/overbodige eisen te verwijderen.

De belangrijkste wijziging in TAPA FSR is dat de externe auditor de uitzonderingsverzoeken moet beoordelen inzake tegenstrijdigheden met lokale wetgeving. Ook is er een wijziging inzake uitzonderingsverzoeken betreffende de aanwezigheid van High Value Cages.

De belangrijkste wijziging inzake TSR is de verkleining van de steekproef op voertuigen. Dit betekent niet dat er geen aanscherpingen zijn, o.a. inzake het gebruik van sloten op laadruimtes (TSR); maar de wijzigingen zijn te overzien.