Looking for help?
< All Topics

Een analyse maken

Filters gebruiken in de analyse

(hier staat een afbeelding, weet niet of vertaald is)

Bij het analyseren van de inspectiegegevens wil u kunnen selecteren op verschillende onderwerpen, om zo subsets te maken die relevante informatie bevatten. U wilt bijvoorbeeld alle incidenten die zich tijdens een bepaalde dienst, op een specifieke locatie, met een bepaald apparaat etc. hebben voorgedaan. Dit vereist dat relevante items al tijdens de inspectie worden vastgelegd!

Easy to Inspect biedt een basisselectiefunctie. Bij het analyseren kunt u altijd selecteren op:

De controlelijst

De periode (van – tot)

Alle, 1 of meerdere inspecteurs

Om betere en meer selecties te maken met Easy to Inspect kunt u uw op maat gemaakte filters gebruiken.

Voorbeeld: als u het verschil in uitkomst van werkplekinspecties tussen de activiteiten ‘wegenbouw’ en ‘rioleringswerken’ wilt analyseren, moet deze activiteit als filter in de checklist worden opgenomen. Zo kunt u de activiteit selecteren wanneer u een analyse maakt.

Uiteraard moeten deze selecties specifiek zijn voor uw organisatie. Geen enkele organisatie is hetzelfde! Daarom hebben we de filterfunctie in Easy to Inspect gemaakt. Definieer gewoon uw selectiecriteria en maak zoveel filters als u wilt (u kunt er maximaal 3 gebruiken in de checklist). Implementeer de filters in uw checklist en u bent op weg. Na verloop van tijd heeft u voldoende inspectiegegevens om met behulp van de filters krachtige diepgaande analyses te maken.

Download onze handige helpgids voor een gedetailleerde stapsgewijze introductie over het gebruik van de filters!

Geavanceerde analyse met filters

De filterfunctie uitgelegd

In elke checklist kunt u 3 filters opnemen. Elk filter biedt 2 subniveaus.

Voorbeeld:

Filter 1 Regio

Filter 1-1 Land

Filter 1-1-1 Staat

Wat betekent dit? In uw analyse kunt u nu de inspectieresultaten van alle regio’s, 1 regio of meerdere regio’s selecteren.

Maar u kunt ook meer in detail analyseren. Wanneer u ook een subfilter gebruikt, kunt u inzoomen. Zoom bijvoorbeeld in op een specifiek land in een regio of zelfs in meer detail; analyseer de inspectieresultaten van 2 specifieke staten in een bepaald land.

Hoe de filterfunctie werkt in uw analyse

In onderstaand voorbeeld ziet u de werking van de filters in de analyse van een werkplekinspectie. Houd er rekening mee dat in ons analyserapport de lay-out verschilt. Bij analyseren kunt u niet alleen op checklistniveau analyseren, maar ook op sectieniveau of zelfs op vraagniveau. Dat is niet meegenomen in onderstaand voorbeeld.

(hier staan afbeeldingen, weet niet of vertaald is)