Looking for help?
< All Topics

Wat is het voordeel van het gebruik van de oorzaakcodes in Easy to Inspect checklists?

Oorzaakcodes geven de oorzaak aan van gebreken die zijn geconstateerd tijdens een inspectie. In de analyses worden niet alleen scores per checklist, onderdeel of vraag meegenomen, maar ook de oorzaken. Niet alleen zwakke plekken worden zichtbaar gemaakt maar ook de belangrijkste veroorzakers. Daarom moet de inspecteur een oorzaakcode kiezen in het geval er een defect wordt geconstateerd tijdens een inspectie. De organisatie kan nu oorzaken aanpakken en gericht zijn op het voorkomen van herhaling.