Looking for help?
< All Topics

Moeten actievoerders ook abonneren?

Nee, u kunt ook acties toewijzen aan actienemers die geen gebruiker zijn van Easy to Inspect. De actienemer ontvangt een e-mail met een hyperlink die toegang verleent tot het non-conformiteitsrapport om de actie te voltooien. De actievoerder heeft geen toegang tot andere gegevens in het systeem.